Qiymətin hərəkətini təxmin etməyin asan üsulu var?

İndikator - treyderlər üçün texniki analizi asanlaşdıran köməkçi alətdir.
Treyderlər tərəfindən ən çox istifadə olunan 5 indikatoru sizə təqdim edirik:

1. Moving Average (MA) - Hərəkətli ortalama
Seçdiyiniz saydaki şamın ortalama qiymətini və bazarın trendini qrafikdə xətt olaraq əks etdirir.

2. Fibonacci
İndikator korreksiya səviyyələrini müəyyən rəqəm ardıcıllığına əsasən təyin edir.

3. Relative Streigth İndex (RSİ) - Nisbi güc indeksi
Cari qiymətləri ötən perioda əsasən nisbətini göstərir.

4. Alligator
Özündə fərqli perioda təyin edilmiş 3 MA indikatoru birləşdirir.

5. Awesome Oscillator - Möhtəşəm Astselyator
Qısa müddətli trendin gücünü, uzun müddətli trendin gücünə olan nisbətini göstərir.

Bəs Siz hansı indikatoru ən effektiv hesab edirsiniz?

Bizə yazın

close

Mütəxəssisdən soruşun

close

Müştəri müraciətləri

close