Qəbir daşı doji

Qəbir daşı doji uzun üst kölgəsi olan və aşağı kölgəsi olmayan şamdandan əmələ gəlir.

Bu, qiymətin qalxmağa çalışdığını, lakin uğursuz olduğunu və bağlanış qiymətinin açılış qiymətinə bərabər olduğunu göstərir.

Bir məzar daşı doji, yüksəlişin sonunda baş verə biləcək ümumi geri çevrilmə nümunəsidir. Bu, tez-tez alıcıların sürətini itirməsi və satıcıların bazara nəzarət etməyə başlaması kimi şərh olunur.

Açıq və bağlanma tam eyni qiymətə baş verdiyi üçün bəzən bazarda qeyri-müəyyənlik siqnalı kimi şərh olunur. Məzar daşı doji də eniş trendinin sonunda görünə bilər, lakin bu çox nadirdir.

Bizə yazın

close

Mütəxəssisdən soruşun

close

Müştəri müraciətləri

close