‼️ Fürsətləri gözləməyin, onlar sizi gözləyəcək!

Limit və stop əmrləri vasitəsilə treyderlər müəyyən qiymət yarandıqda alış və satış əmrinin öncədən təyin edir.

Necə istifadə olunur?

“Buy Stop” əmri öncədən seçilmiş müəyyən qiymət üzrə alış əməliyyatını avtomatik icra etmək üçün istifadə olunur. Hazırkı qiymət səviyyəsindən yuxarı həddə yerləşdilir.

“Sell Stop” əmri öncədən seçilmiş müəyyən qiymət üzrə satış əməliyyatını avtomatik icra etmək üçün istifadə olunur. Hazırkı qiymət səviyyəsindən aşağı həddə yerləşdilir.

Treyderlər qiymətin düşəcəyini ehtimal edərək “Sell Stop”, qalxacağını ehtimal edərək “Buy Stop” əmrlərini təyin edir.

Bizə yazın

close

Mütəxəssisdən soruşun

close

Müştəri müraciətləri

close